ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

0.511.522.533.544.555.00 (Голосів: 1)

 

ФОП Трегубенко Сергій Павлович, зареєстрований і діючий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

 1. Терміни та загальні положення

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та умовами послуг на сайті виконавця.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на умовах, зазначених нижче.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://kuluarpohod.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне і безумовне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і умов послуг на сайті виконавця.

1.5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Передплата – вартість послуг виконавця в трактуванні цього Договору, на сайті виконавця вживається термін “Передплата”.

1.8. Договір – акцептована Користувачем публічна оферта.

1.9. Заявка – запит Користувача на наявність можливості здійснити сплав за маршрутом.

1.10. Анкета – документ, що заповнює Користувач для передачі своїх даних, необхідних для надання йому послуг Виконавцем.

1.11. Тріплідер – досвідчений мандрівник, який багаторазово був в самостійних та колективних мандрівках. Він має практичний досвід безпечних сплавів, володіє знаннями місцевості.

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві можливість вибору маршруту та дат програми на сайті Виконавця, підібрати Тріплідера, надати в оренду спорядження а також провести консультацію щодо підготовки до сплаву чи сходження.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість послуг.

2.3. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем знань і навичок, отриманих в результаті консультації, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

2.4. Метою діяльності Виконавця є допомога Користувачам у підборі оптимального маршруту, консультація щодо підготовки до сплаву та надання можливості встановити зв'язок з Тріплідером. Виконавець не є стороною відносин, що можуть виникнути між Користувачем та Тріплідером.

 1. Умови надання послуг

3.1. Послуги з вибору маршруту та дат сплаву чи сходження надаються Користувачеві на веб-сайті Виконавця або за телефоном, що вказаний на веб-сайті виконавця. Послуги з консультації щодо підготовки до сплаву чи сходження надаються виконавцем віддалено зручним шляхом за домовленістю Виконавця та Користувача.

3.2. Термін надання послуг визначається індивідуально згідно домовленості Виконавця та Користувача, а також дат старту сплавів чи сходжень.

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Користувача, повна або часткова, вартості послуг і означає повне і беззаперечне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця Оферта вважається акцептованою, а договір – укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач вибирає маршрут на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного маршруту Користувач оформляє заявку на сплав по маршруту або зв’язується з виконавцем зручним шляхом.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.4. Послуга вважається наданою в момент відправки заявки на сплав чи заповнення повної анкети учасника.

3.6. У випадку якщо за маршрутом, який обрав Користувач, передбачені витрати, Користувач оплачує їх самостійно. А у випадку, якщо Користувач за власними причинами не може або не хоче проводити оплату самостійно, Тріплідер може це зробити від імені Користувача та за кошти Користувача. В будь-якому випадку вважається, що купівля товарів чи оплата послуг, що передбачені даним пунктом, здійснюється безпосередньо Користувачем. Кошти, сплачені користувачем на користь третіх осіб, не включаються у вартість послуг Виконавця.

 1. Права і обов'язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі користування послугою, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Виконавця.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачу послуги в обсязі відповідно до цього Договору.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання інформаційно-консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Надати можливість Користувачу самостійно обрати маршрут сплаву та його дату.

4.2.4. Проконсультувати Користувача щодо підбору та підготовки до сплаву.

4.2.5. Провести контроль якості надання власних послуг.

4.2.6. За бажанням Користувача отримати від Користувача розгорнутий відгук та розмістити його на сайті.

4.2.7. Підтримувати умови участі у сплавах на сайті в актуальному стані.

 1. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до умов договору.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.3. Після подачі Заявки, але до оплати повідомити Виконавця у випадку, якщо Користувач не є резидентом України.

5.2.4. Співставити складність програми з рівнем своєї підготовки. Якщо рівень підготовки недостатній для успішного проходження маршруту, то відмовитись від подорожі або підвищити рівень своєї підготовки (біг, тренування…).

5.2.5. Мати при собі паспорт, медичну страховку та інші документи, які необхідні для сплаву.

5.2.6. Не вживати алкоголь, наркотичні речовини і т.п. за добу до дати старту сплаву і під час всього сплаву.

5.2.7. Дотримуватись правил техніки безпеки, що розміщені на сайті Виконавця. Уважно слухати інструктаж Тріплідера та дотримуватись його.

5.2.8. В особистих інтересах та інтересах групи виконувати бівачні роботи, під час них акуратно та безпечно користуватись інструментом. За відсутності навиків користування інструментом – відмовитись від відповідних робіт. Виконувати вимоги, вказівки та рекомендації Тріплідера.

5.2.9. В особистих інтересах та інтересах групи вчасно інформувати Тріплідера про погіршення стану здоров’я чи отримання травми.

5.2.10. Бережливо ставитись до спорядження – власного, отриманого від Виконавця чи третіх осіб.

5.2.11. Після завершення сплаву повернути спорядження Виконавцю чи третім особам, в яких воно було взяте, в такому ж стані, як при отриманні. Відшкодувати Виконавцю чи третім особам збитки, пов’язані з псуванням спорядження, якщо таке мало місце.

5.2.12. Користувач гарантує належний стан власного здоров’я, що дозволяє здійснювати сплав чи сходження за обраним маршрутом, а також відсутність протипоказань до здійснення сплаву чи сходження. У випадку невідповідного стану здоров’я, наявності захворювань, в тому числі інфекційних, Виконавець чи Тріплідер має право відмовити Користувачу в сплаві чи сходженню.

5.2.13. При необхідності застосування специфічних лікарських засобів Користувач має самостійно подбати про їх наявність в персональній аптечці.

5.3. У випадку отримання послуг неповнолітньою особою при заповненні Анкети Користувач зобов’язаний звернути на це увагу Виконавця. Надання послуги неповнолітній особі обговорюється окремо і можливо лише, якщо це передбачено маршрутом. Надання послуг неповнолітньому можливо лише за присутності його законних представників або іншого супроводжуючого, що має доручення від законних представників неповнолітнього.

5.2.14 Бережливо ставитися до природи. Залишити місце стоянки в такому самому або кращому стані, ніж до перебування там. Не смітити на шляху проходження маршруту.

 1. Вартість послуг і порядок оплати

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем коштів. 

6.2. Вартість кожної конкретної послуги визначається Виконавцем в описі маршруту, як Передплата, що розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється Виконавцем особисто Користувачу.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за послуги, якщо Користувач скористався послугами підбору програми та консультації, але не прийняв участь у програмі.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті послуги, що не були надані Виконавцем. Надані послуги у такому випадку не компенсуються.

6.6. У разі, якщо Користувач відмовляється від надання послуг завчасно, Виконавець повертає сплачений аванс на таких умовах:

6.6.1. Більш, ніж за 40 днів до старту: аванс в повному розмірі зберігається за Користувачем на балансі або повертається, за вирахуванням комісії системи переказу.

6.6.2. Від двох тижнів до 40 днів: аванс повертається або залишається на балансі за вирахуванням фактичних витрат, які поніс Виконавець.

6.6.3. Менше двох тижнів до старту: аванс утримується Виконавцем в повному розмірі та поверненню не підлягає.

 1. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Послуги виконавця і всі пов’язані матеріали надаються “Як є”, без прямих гарантій. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі щодо використання отриманої інформації Користувачем.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за фактичні, побічні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: 1000 грн або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

7.7. Користувач розуміє і усвідомлює, що обраний ним маршрут в рамках даного Договору може носити характер екстремального і може бути пов’язаний з ризиками для життя чи здоров’я. Користувач зобов’язується не висувати претензій та судових позовів до Виконавця у випадку настання неблагополучних подій. Користувач зобов'язаний самостійно застрахувати своє життя та здоров’я та самостійно нести за них відповідальність у випадку порушення техніки безпеки, розміщеної на сайті Виконавця та роз’ясненої йому Виконавцем перед сплавом.

7.8. В програмах, що проводяться за межами території України, Тріплідери не є стороною цього Договору. Тріплідери не використовують спільні сплави для отримання прибутку. Вони обмежують сумму вкладів Користувачів в витрати, що відповідають реально необхідним витратам для здійснення спільної подорожі.

7.9. В сплавах за маршрутами, що проводяться за межами території України, послуги Виконавця за цим Договором та факт сплаву за маршрутом разом з Тріплідером не є одним цілим і складають різні суб’єкти права.

7.10. Виконавець та Тріплідер не несуть відповідальності за дії третіх сторін, в тому числі протиправні, та наслідки таких дій.

7.11. Виконавець та Тріплідер не несуть відповідальності та не проводять компенсації за негативні наслідки, які сталися по причині: недостовірності наданої інформації Користувачем, відміни або зміни часу авіарейсів, зміни Користувачем умов обслуговування (перебування в готелях, затримки…), втрати багажу, документів та інших цінностей Користувача, рішення, дії чи бездіяльності третіх осіб, в тому числі влади країни, на території якої проходить маршрут сплаву чи сходження.

7.12. Користувач зобов’язаний відшкодувати збитки та шкоду, причинену ним та його діями. В тому числі компенсувати Виконавцю чи Тріплідеру штрафи, які були сплачені за клієнта.

7.13. У випадку виникнення проблем та рекламацій Користувач зобов’язаний звернутись з ними до Виконавця. У випадку, якщо під час надання Послуг Користувач не звернувся до Виконавця, вважається, що послуги були надані якісно та без претензій і прийняті Користувачем.

7.14. Витрати, пов’язані з достроковим припиненням руху по маршруту з групою, в тому числі витрати на евакуацію Користувача, незалежно від її причини, покладаються на Користувача.

 1. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. Припинення Договору

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується з внесенням змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 1. Обробка персональних даних

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Користувачі", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

 1. Термін дії оферти

11.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферті, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 1. Інтелектуальна власність

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензії на будь-які матеріали або інформацію, отримані в процесі надання послуг або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.4. Користувач надає Виконавцю права на використання інформації, що створена в результаті надання послуг. В тому числі фото, аудіо та відео записи, на яких є зображення чи голос Користувача, відгук користувача, інформація про те, що Користувач є Користувачем Виконавця.

 1. Заключні положення

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. Акцептуючи дану Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.6. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.7. Місце укладення договору: Україна

 1. Реквізити Виконавця

ФОП Трегубенко Сергій Павлович
IBAN UA583052990000026006041012496
ІПН 2191112035
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"